Fuels
De discipline Fuels richt zich specifiek op het (ver)bouwen van pompstations of de kleinere brandstofafgiftesystemen, zoals bijvoorbeeld een enkele pomp met de bijbehoorende opslagtanks en leidingenwerk.
Wij verrichten werkzaamheden voor pomphouders, garagebedrijven, autodealers en overige bedrijven die brandstofopslag en brandstof-afgiftesystemen in bezit hebben of willen ontwikkelen.

Voor nieuwbouwprojecten beginnen de diensten van Popma Bouwtechniek in de initiatieffase. Samen met u onderzoeken en inventariseren wij de te ontwikkelen locatie en bestuderen wij de mogelijkheden. Wij verzorgen het tekenwerk en de bouwaanvraag, conform de specifieke wet- en regelgeving. Vervolgens organiseren wij de aanbesteding en selecteren wij voor u de geschikte aannemer voor het werk. Tot slot organiseren, begeleiden en monitoren wij het uitvoeringstraject.

Popma Bouwtechniek werkt hoofdzakelijk met aannemers met Kiwa-erkenning conform BRL K903 (nieuwbouw en onderhoud van tankinstallaties) en BRL K904 (tanksaneringen) en in bezit van VCA** certificaat.

Diensten Fuels:
 • vooronderzoek haalbaarheid
 • kostenramingen em begrotingen
 • ontwerp en tekenwerk van pompstations en brandstofafgifte- systemen (tankinstallaties)
 • verzorgen bouwaanvraag en vergunningen
 • directievoering en bouwmanagement tijdens de uitvoering van:
            - inspecties en vervanging van tankinstallaties
            - bodemonderzoek en -sanering
            - nieuwbouw, verbouw en onderhoud van pompstations
              en brandstofinstallaties

Activiteiten bouwmanagement:
 • opvragen en beoordelen van offertes bij de juiste instaties en aanbieders
 • opstellen en bewaken uitvoeringsplanning
 • beoordeling en bestelling van de diverse componenten van de installatie
 • onderlinge afstemming van de diverse partijen, activiteiten en leveringen
 • controle op geleverd werk en terugkoppeling naar de opdrachtgever
 • toezien op een veilige en verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden
           
Verder naar ontwerp
Verder naar management
Verder naar fuels
FUELS