'Beeldvorming'
Popma Bouwtechniek mag zich graag verdiepen in zijn opdrachtgevers, de persoon of instantie achter het bouwvoornemen dus. Met deze achtergrondinformatie kunnen wij ons goed inleven in uw persoonlijke wensen. Dat houdt in, de manier waarop u graag uw leef- of werkruimte gebruikt, uw smaak in vormgeving, uw belangen in functionaliteit versus esthetica en, uiteraard, het beschikbare budget voor uw bouwplan. Deze persoonlijke benadering vertaald zich in onze ontwerpen.

Aanpak
De aanpak van Popma Bouwtechniek komt voort uit de brede achtergrond van de organisatie en nauwe samenwerkingsverbanden met specialisten. Hierdoor kunnen wij de opdrachtgever al in een vroeg stadium van het ontwerpproces adviseren over bijkomende- of toekomstige zaken, voortvloeiend uit de ontwerpbeslissingen. Kennis van uitvoering (timmeren/ bouwen) en regelgeving resulteren in een haalbaarder, maakbaarder en betaalbaarder resultaat.

Visie
Wij durven te zeggen dat wij geen artistieke statements willen maken, niet vasthouden aan een vaste ontwerpstijl en geen ontwerpersimago nastreven. Plezierig wonen en werken is wat ons uitgangspunt is. De bijdrage van de gecreeerde omgeving is wat wij voor rekening willen nemen en waar voor ons de uitdaging ligt.

Opdrachtgevers
Particulieren, architectenbureaus, aannemers, projectontwikkelaars

Diensten ontwerpfase
Naast het aanvankelijke ontwerp van uw bouwplan, verzorgen wij uiteraard ook de benodigde bouwvergunning (Omgevingsvergunning) en de werktekeningen voor de uitvoering.
Deze diensten kunnen wij aan alle bovengenoemde partijen leveren. Of u nu dus particulier bent of ondernemer, in elk stadium van het bouwplan kunnen wij u van betekenis zijn.
Hieronder staan in de volgorde van het ontwerpproces de activiteiten die door ons kunnen worden ontplooid en de producten die wij leveren:
 • kennismakingsgesprek
 • (financiele) haalbaarheidsstudies
 • kostenraming
 • opmeten en natekenen bestaande toestand
 • onderzoek benodigde vergunningen en wet- en regelgeving
 • schetsontwerp
 • vooroverleg met Gemeenten en specialisten
 • definitiefontwerp en bestektekeningen
 • opstellen bestek of werkomschrijving
 • verzorgen en integreren constructieve gegevens
 • indienen bouwaanvraag
 • contact en overleg met de Gemeente
 • aanbesteding / selectie aannemer(s)
 • opstellen werktekeningen
 • directievoering tijdens uitvoering
Verder naar ontwerp
Verder naar management
Verder naar fuels
ONTWERP